Colostrum - Kolostrum


Jistě budete souhlasit s tvrzením, že každý člověk chce být zdravý. Přitom všemožná ohrožení na nás číhají na každém rohu. Viry, bakterie, plísně – s tím vším se musí naše tělo vypořádat. Stres, špatná a nepravidelná strava, spěch, únava, časté změny teplot situaci také nijak nezlepšují.

Naštěstí má naše tělo k dispozici imunitní systém, s jehož pomocí může proti všem neduhům bojovat. Často ale přirozená imunita nestačí, protože je systém oslaben výše zmíněnými faktory. V takovém případě nám může pomoci colostrum.

Colostrum (kolostrum) je zjednodušeně řečeno „první mateřské mléko“. Po narození je mládě, které bylo v těle matky chráněno jejím imunitním systémem, bez ochrany – imunity. Tu potřebuje rychle získat a tak se děje právě díky colostru. Kolostrum však není prospěšné pouze pro mláďata. Naopak, jeho účinky ocení i dospělý jedinec.

Historie colostra sahá hluboko do minulosti. Například Indické kmeny užívaly colostrum již před několika tisíci let, což dokládají nálezy chrámových fresek a staré indické příběhy.

Složení dobytčího a lidského kolostra je z 99% totožné, což je dáno podobností prostředí, ve kterém se dobytek a lidé pohybují. Důležitá je však kvalita zpracování, protože je důležité, aby se při něm zachovaly citlivé látky.

Naším cílem je informovat Vás o účincích a použití colostra, seznamovat Vás s výsledky výzkumu, odbornými studiemi, fakty a zprostředkovávat zkušenosti s užíváním Colostra při doplňkové léčbě různých onemocnění.