Aminokyseliny v colostru

Aminokyseliny jsou organické molekuly charakteristické aminovou (NH2) a karboxylovou (COOH) funkční skupinou.

Aminokyseliny jsou zdrojem života. Pravděpodobně se jednalo o první živou hmotu na Zemi. Z aminokyselin se skládají složitější bílkoviny. Všechny známé bílkoviny jsou tvořeny kombinací 20 (21 - selenocystein) aminokyselin.

Výčet základních aminokyselin:
Glycin, Alanin, Valin, Leucin, Isoleucin, Asparagová kyselina, Asparagin, Glutamová kyselina, Glutamin, Argin, Lysin, Histidin, Fenylalanin, Serin, Threonin, Tyrozin, Tryptofan – aminokyselina dobré nálady (prekurzor neurohormonu serotoninu), Methionin, Cystein, Prolin, (Selenocystein). Toto jsou takzvané biogenní aminokyseliny. Dále existuje celá řada dalších aminokyselin, jako například Taurin.

Aminokyseliny můžeme rozdělit na esenciální a neesenciální.

Esenciální aminokyseliny si nemůže lidské tělo samo vyrobit, a tudíž je potřebuje přijímat v potravě. Esenciální aminokyseliny jsou:
Valin (Val), Leucin (Leu), Isoleucin (Ile) – tyto tři aminokyseliny mají anti-katabolický účinek, což znamená, že bojují proti rozkladu svaloviny. Dále se mezi esenciální aminokyseliny řadí Fenylalanin (Phe), Threonin (Thr), Methionin (Met), Tryptofan (Try), Lysin (Lys). Rozlišit můžeme ještě dvě aminokyseliny, které jsou esenciální pouze pro dětský organismus – Arginin (Arg) a Histidin (His).

Colostrum obsahuje celkem 26 různých aminokyselin.