Historie colostra

Socha řeckého discobola

Colostrum bylo po tisíce let užíváno v různých kulturách nezávisle na sobě. Řečtí atleti, keltští válečníci, Inkové a staří Indové. Ti všichni znali sílu colostra a přikládali mu velký význam jakožto „daru od bohů“.

Účinky colostra potvrzuje i jedna z encyklopedií z roku 1803, na účinky colostra přišel i osobní lékař Schillera a Goetheho Dr. Christoph W. Hufeland. Podle něj mělo colostrum velký vliv na udržení zdraví a na imunitní systém.

V letech 1920-1940 bylo colostrum zatlačeno do pozadí pokroky moderní medicíny, jako byl objev antibiotika Salvarsan (Paul Ehrlich, 1910), Penicilinu (Sir Paul Fleming, 1928), Insulinu (1921-1923) a dalších. V současné době se začali vědci o přírodní medicínu opět zajímat. Proto je colostrum klinicky zkoumáno v souvislosti s celou řadou onemocnění.