Imunoglobuliny v colostru


Tyto proteiny se účastní látkové imunity, jsou to protilátky určené proti konkrétním vetřelcům. Mohou škůdce přímo likvidovat, nebo ho označit, aby byl rozpoznán dalšími částicemi imunitního systému.
Imunoglobulinů existuje několik typů, které si teď blíže rozebereme:

Imunoglobulin IgG

IgG je nejšířeji zastoupený imunoglobulin vyskytující se v krvi a tkáňovém moku. Působí především při neutralizaci bakterií, virů a hub. Jako jediný navíc může procházet přes placentu a tím chrání plod v matčině těle a po porodu, dokud si organizmus dítěte nezačne tvořit vlastní protilátky.

Imunoglobulin IgA

IgA je v sérových imunoglobulinech zastoupen asi 17 procenty. Je to hlavní protilátka v sekretech (sliny, slzy, střevní šťávy), čímž tvoří první bariéru proti bakteriím a virům snažícím se proniknout do těla skrz sliznici. IgA je předáván dítěti při kojení v mateřském mléce.

Imunoglobulin IgM

Imunoglobulin IgM je obsažen pouze v krevním séru. Tam působí jako rychlá obrana. Při průniku virů do krve účinkuje jako první (časná protilátka). Bojuje i proti tropickým parazitům, například malárii. Při krevní transfuzi je nutno rozlišit IgM snášenlivé krve od nesnášenlivé. Dalším takovým kritériem je Rh faktor.

Imunoglobulin IgD

Význam IgD zatím nebyl zjištěn. V laboratorním prostředí bylo prokázáno, že nedostatek tohoto imunoglobulinu se nijak neprojevil. Dle některých indicií by mohl sloužit jako regulační receptor.

Imunoglobulin IgE

IgE se nalézá na blanách granulocytů (imunitní buňky které při napadení viry vylévají svůj chemický obsah) a slouží k obraně proti hlístovým infekcím a při alergiích. Je dokázatelný i v nepatrném množství.

Znázornění struktury molekul imunoglobulinů