Kvalita a zpracování colostra

Colostrum se běžně zpracovává třemi způsoby: tekuté colostrum, sušené (kapsle), kosmetické přípravky. Vždy je ale nutné dodržet jistý standard kvality.
S colostrem se musí zacházet velmi šetrně, protože obsahuje velké množství citlivých látek. Během výroby se několikrát kontroluje hladina imunoglobulinu G, kterého má být v colostru obsaženo minimálně 20 procent. Hlídá se také obsah růstového faktoru IGF1 v konečném produktu.

Colostrum se získává z prvních 2 dojení během 12 hodin po otelení, aby bylo zajištěno co největší množství cenných látek. Odebírají se pouze přebytky colostra. Kráva vyprodukuje zhruba 10 litrů, tele však vypije jen asi 3 litry.

Popis procesu výroby:

Po odebrání se colostrum zamrazí v mrazicích truhlách – zajištěno chlazení i při přepravě.
Po převozu je colostrum podrobeno řadě mikrobiologických testů, včetně testu na choroboplodné zárodky. Měří se obsah bílkovin, tuků, uhlohydrátů a laktózy.

Dalším krokem je odstředění tuku a oddělení kaseinu. Bacily se z colostra odstraní pomocí sterilní filtrace za studena, čímž se zaručuje zachování důležitých látek. Sušení probíhá rovněž za nízkých teplot (sušení mrazem) bez chemikálií.

Pokud není colostrum zpracováváno dle standardů, ale výroba probíhá v mlékárnách, je výrobní proces odlišný a daleko méně šetrný. V mlékárnách je totiž colostrum zpracováváno stejně jako sušené mléko. Projde procesem pasterace a sušením rozprašovací metodou (fluidní). Poté je namísto filtrace několikrát zahříváno na teplotu 75°C, čímž se sice prodlouží jeho trvanlivost, ale ztratí se značné množství cenných látek (růstové faktory, imunoglobuliny, enzymy).