Použití Colostra

Použití Colostra je velmi široké neboť příznivě působí na imunitní systém, růst svalů, obnovu buněk a celkovou regeneraci organismu. Ujasněme si konkrétní situace, komu a při jakých problémech může Colostrum pomoci.

Syndrom vyhoření a únavový syndrom

Syndrom vyhoření a chronický únavový syndrom jsou psychické stavy, při kterých postižený prožívá silné a vlastními silami nezvladatelné vyčerpání. Vyskytují se především při intenzivní práci s lidmi, proto častěji postihuje lékaře a zdravotní sestry, manažery a finanční poradce, učitele a psychology, dealery a policisty.