Složení Colostra


Colostrum obsahuje celou řadu látek důležitých pro tělo. Je velmi účinné hlavně kvůli svému komplexnímu složení. Látky v něm obsažené totiž působí synergicky, tedy se vzájemně doplňují a posilují. A ještě jsou obsaženy v pro tělo ideálním poměru.

Vitamíny a minerály

Pro tělo jsou vitamíny a minerály velmi důležité. V těle se jich vyskytuje minimální množství, a přesto jsou zcela nepostradatelné, neboť se účastní mnoha zásadních pochodů v našem těle. Potřebujeme je celý život.

Aminokyseliny a růstové faktory

Základní stavební jednotkou svalových tkání v tělech živočichů jsou bílkoviny (proteiny), což jsou řetězce různých aminokyselin. Aminokyseliny zřejmě hrály klíčovou roli při vzniku života, což jasně svědčí o jejich významnosti.

Růstové faktory se zase starají o podporu produkce nebo obnovy některých typů buněk nebo jejich částí. Přirozený růstový faktor IGF-1 je inzulinu podobná látka, která umí přimět buňky k růstu nebo regeneraci. Další v Colostru obsažené faktory, TGF-A a TGF-B, zase podporují regeneraci svalové tkáně a rekonstrukci molekul RNA a DNA (kyseliny nesoucí genetický kód).

Imunoglobuliny a laktoferin

Imunoglobuliny jsou převládající imunitní látkou v lidském organismu. Můžeme je rozdělit na několik skupin, z nichž každá je zaměřena proti určitým vetřelcům.

Laktoferin je další obrannou částicí, která ale není zdaleka tak specializovaná jako imunoglobuliny. V imunitě hraje naprosto zásadní roli.

Polypeptidy bohaté na prolin a cytokiny

Molekuly polypeptidů se skládají z několika aminokyselin spojených peptidickými vazbami. Do kategorie bílkovin však nespadají pro svoji nízkou molekulovou hmotnost. V těle hrají veledůležitou roli „policisty“, který usměrňuje imunitním systém. Problémem totiž není vždy pouze oslabená imunita, ale často naopak příliš aktivní imunitní systém.

Colostrum obsahuje různé skupiny cytokinů. Jsou to bílkoviny obsahující cukr. Důležitý je obzvláště interleukin, který slouží k vzájemné komunikaci mezi buňkami imunitního systému.

Enzymy

Enzymy se uplatňují při látkové výměně organismu. Řídí většinu biochemických reakcí. V colostru je obsažen i enzym telomerázu, známý také jako „enzym nesmrtelnosti“. Ten se stará o obnovování konců chromozomů a brání jejich zkracování při dělení buněk. Výzkumy ukazují, že ono zkracování má přímou souvislost se stárnutím.