Studie Colostrum [2]

Hovězí colostrum a funkce imunity po tělesné námaze (u sportovců)

Studie podporující domněnku, že posílení funkce imunity a odolnosti vůči infekcím horních cest dýchacích hovězím colostrem je prospěšné pro sportovce podstupující namáhavý trénink a vytrvalostní sportovce.


Colostrum a očkování proti chřipce. Účinnost prevence u zdravých a pacientů s rizikem kardiovaskulárních chorob.

Srovnávací studie (San Valentino, Itálie) zjišťovala účinnost Colostra a očkování při prevenci proti chřipce. Výsledky ukazují, že orálně užívané Colostrum vykazuje srovnatelnou účinnost jako očkování. U pacientů s chřipkou neužívajících Colostrum byla doba léčby 3x delší.


Alzheimerova choroba a léčba colostrem

Ovčí colostrum obsahuje colostrinin, což je polypeptid bohatý na prolin. Studie zkoumá účinek colostrininu na 46 pacientů, u kterých byla diagnostikována Alzheimerova choroba. Výsledky dvojitě slepé a placebem kontrolované studie prokazují zlepšení stavu pacientů při léčbě Alzheimerovy choroby při mírné až středně těžké demenci.


Léčba neorganické poruchy růstu hovězím colostrem

Studie, do níž bylo zahrnuto 120 děti ve věku od 1 do 10 let s mírnou až střední neorganickou poruchou růstu (exogenní), měla jako cíl zjištění a zhodnocení klinické účinnosti ústně podávaného colostra při léčbě exogenní poruchy růstu. Prokazuje, že po dobu 3 měsíců orálně podávané hovězí colostrum zvyšuje váhu dětí, u kterých byla diagnostikována exogenní porucha růstu a to bez vedlejších účinků.


Lidské colostrum působí antimikrobiálně na chlamydie (Chlamydia trachomatis, studie in vitro)

Studie in vitro sleduje antimikrobiální účinky lidského colostra na chlamydie (Chlamydia trachomatis). Ty způsobují tzv. novorozenecký zánět očí (ophtalmia neonatorum). Výsledky naznačují, že při povrchové aplikaci colostra dochází k účinné prevenci těchto zánětů způsobených chlamydiemi (chlamydiálního původu).