Studie Colostrum [1]

Průjem u dětí s oslabenou imunitou, způsobený kryptosporidiózou a jeho léčba hyperimunním hovězím colostrem

Kryptosporidióza je při léčbě pacientů s narušenou imunitou skutečně velký problém. Může vyústit v chronickou poruchu vstřebávání a s tím spojenými závažnými úbytky hmotnosti.
Může být hyperimunní colostrum užitečné při léčbě pacientů s oslabenou imunitou?


Podpůrný efekt colostra na fagocytickou aktivitu leukocytů

V hovězím colostru jsou obsaženy základní živiny, protilátky, cytokiny a růstové faktory. Studie se zabývá účinky hovězího colostra na fagocytózu krevních polymorfonukleárních leukocytů.


Léčba průjmu vyvolaného parazitem Cryptosporidium při syndromu snížené imunity

Parazit Cryptosporidium postihuje zažívací trakt, kde vyvolává obtížný a u pacientů se sníženou imunitou život ohrožující průjem.

Podávání hyperimunního hovězího Colostra se ukazuje být novou a účinnou terapií při léčbě cryptosporidiózy.


Účinky Colostra na stavbu těla a fyzickou výkonnost při zátěži

Jaký efekt má užívání hovězího Colostra na stavbu těla a fyzickou výkonnost aktivních lidí?

Orálně užívané Colostrum v kombinaci se cvičením a fyzicky náročnou zátěží může zvýšit nárůst čisté tělesné hmoty u aktivních lidí.


Léčba Sclerosis multiplex (roztroušená skleróza) Colostrem

Experimentální studie o vlivu kvality konzumovaného kravského Colostra na stav pacientů se Sclerosis multiplex (roztroušená skleróza).

Orálně podávané Colostrum vykazuje efektivní účinky při zlepšování stavu pacientů trpících touto nemocí.