Alzheimerova choroba a léčba colostrem

název (cs) Colostrinin: Komplex polypeptidu bohatého na prolin (PRP), izolovaný z ovčího colostra pro léčbu Alzheimerovy choroby. Dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie.
název Colostrinin: a proline-rich polypeptide (PRP) complex isolated from ovine colostrum for treatment of Alzheimer's disease. A double-blind, placebo-controlled study.
zdroj Archivum immunologiae et therapiae experimentalis (Warsz) 1999;47(6):377-85 ISSN 0004-069X
0004-069X
autor Leszek J; Inglot AD; Janusz M; Lisowski J; Krukowska K; Georgiades JA datum 1999-12-23
pracoviště The Psychiatric Unit, University Medical School, Wroclaw, Poland.
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10608295
překlad Jan Mizera datum 2012-08-11

abstrakt

Komplex polypeptidu bohatého na prolin (PRP), později nazvaný Colostrinin, byl izolován z ovčího colostra. Komplex u myší, krys a kuřat vykazoval imunomodulační vlastnosti, urychlováním dozrávání a diferenciace thymocytů. Nedávno bylo zjištěno, že Colostrinin je faktor podobný cytokinům, který funguje jako induktor interferonu gamma (IFN-gamma), dalších cytokinů v periferní krvi člověka a leukocytových kultur pupečníkové krve, a prokazuje u dobrovolníků psycho-imunitně-posilující účinek.


metoda

Tyto poznatky nás inspirovaly k tomu, abychom prozkoumali účinek Colostrininu na pacienty s Alzheimerovou chorobou (AD).

46 pacientů s AD bylo rozděleno do 3 skupin, kterým bylo poté náhodně určeno, zda jim bude ústně podáván buď Colostrinin (100µg/tableta, každý druhý den), běžně dostupný organický selen (100µg/tableta, každý druhý den), nebo placebo tablety. Jeden léčebný cyklus trval 3 týdny a byl od dalšího cyklu oddělen dvoutýdenní přestávkou. Klinické testy trvaly 1 rok a během této doby prošel každý pacient 10 léčebnými cykly.


výsledek

Výsledky byly posouzeny psychiatry, kterí nevěděli, jak jsou testovací skupiny rozděleny.

8 z 15 pacientů s AD, kteří byli léčeni Colostrininem se zlepšilo a u zbylých 7 se nemoc stabilizovala. Oproti tomu z 31 pacientů ze skupiny, které byl podáván selen, nebo placebo a kteří trpěli podobně slabou, nebo středně těžkou AD, se nezlepšil ani jeden. Podávání selenu podpořilo stabilizaci 13 z 15 pacientů, zatímco v kontrolní (placebo) skupině bylo při závěrečném vyhodnocení této dvanáctiměsíční studie stabilizováno pouze 8 z 16 pacientů. Colostrinin byl shledán mimořádně bezpečným lékem. V malé míře a dočasně se projevily tyto vedlejší účinky: úzkost, podráždění, nespavost a únava.


závěr

Získané výsledky ukázaly, že ústní podávání Colostrininu zlepšuje výsledky Alzheimerovou chorobou postižených pacientů s mírnou až středně těžkou demencí. Výsledky jsou velmi povzbuzující a zaslouží si další zkoumání.