Lidské colostrum působí antimikrobiálně na chlamydie (Chlamydia trachomatis, studie in vitro)

název (cs) Antimikrobiální účinek lidského colostra proti Chlamydia trachomatis – studie in vitro.
název The in vitro antimicrobial capacity of human colostrum against Chlamydia trachomatis.
publikace Journal of reproductive immunology. 1998 Jul; 38(2):155-67. ISSN 0165-0378
autoři Ramsey, KH; Poulsen, CE; Motiu, PP vydáno 1998-09-08
pracoviště
(USA)
Microbiology Department, Chicago College of Osteopathic Medicine, Midwestern University, Downers Grove, IL 60515, USA.
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9730289
překlad Jan Mizera datum 2012-05-20

abstrakt

Snažili jsme se zhodnotit antimikrobiální účinky lidského colostra proti bakterii Chlamydia trachomatis (chlamydie), která běžně stojí za onemocněním „ophtalmia neonatorum“ (novorozenecký zánět oka).


kazuistika

13 ženám bylo po porodu odebráno colostrum, které bylo poté testováno in vitro, přičemž se sledovala schopnost colostra inhibovat růst chlamydií.

Jako hostitelská linie byly použity buňky HeLa 229. Všechny vzorky výrazně utlumily růst chlamydií způsobem dávka-odpověď (dose-response). Procento inhibice se pohybovalo mezi 45,3 – 99,0 (průměrně 88,1 +/- 4,1). O inhibiční aktivitě colostra vůči chlamydiím bylo zjištěno toto:

  • je odolná vůči vysoké teplotě i mrazu
  • je silnější (koncentrovanější) v colostru, než v mateřském mléku
  • nelze ji přisoudit aktivitě interferonů nebo protilátek a
  • nelze ji přisoudit ani cytotoxicitě hostitelské buňky

Navíc inhibice růstu chlamydií trvala po dobu menší než (nebo nanejvýš) 15 minut a fungovala pouze, když bylo colostrum inkubováno s chlamydii ještě před přidáním monovrstvy HeLa 229. V neposlední řadě, frakční destilace colostra v odstředivce ukázala, že tuková složka colostra vykazuje stejné účinky jako odtučněný kal.


diskuze

Tyto výsledky nasvědčují, že by povrchová aplikace colostra mohla být účinná při prevenci novorozeneckého zánětu oka chlamydiálního původu v případě nedostupnosti konvenčních (léčebných) postupů působících na chlamydie.