Hovězí colostrum a funkce imunity po tělesné námaze (u sportovců)

název (cs) Hovězí colostrum a funkce imunity po tělesné námaze.
název Bovine colostrum and immune function after exercise.
publikace bude publikováno: Medicine and Sport science 2013;59:62-9 ISSN 1662-2812
autoři Davison G vydáno 2012-10-15
pracoviště
(UK)
Endurance Research Group, School of Sport and Exercise Sciences, University of Kent, Chatham, Kent, UK.
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23075556
překlad Jan Mizera datum 2012-11-17

důvod

Namáhavé a/nebo dlouhotrvající cvičení způsobuje krátkodobé výchylky ve funkci imunity. Má se za to, že toto je jeden z mechanismů přispívající k vyššímu výskytu infekcí (např. infekcí horních cest dýchacích – URTI = Upper Respiratory Tract Infections) mezi sportovci, zvláště pak mezi vytrvalostními sportovci. URTI, nebo URT symptomy mohou negativně ovlivnit výkony při tréninku i soutěži, nicméně sportovci potřebují trénovat intenzivně, pokud mají být úspěšní. Legitimní zásahy směřující k posílení funkce imunity a snížení rizika URTI mohou tedy být pro sportovce prospěšné.


výsledek

Bylo zkoumáno, zda podávání colostra jako doplňku stravy může fungovat jako nutriční protiopatření k posílení (nebo zachování) funkce imunity a snížení rizika URTI, po namáhavé, nebo dlouhotrvající fyzické zátěži a v obdobích intenzivního tréninku.

Existují přesvědčivé důkazy o tom, že doplňkové podávání hovězího colostra po dobu několika týdnů (a předběžné důkazy o akutních účincích už po jedné dávce), může u sportovců a u lidí podstupujících náročný trénink, udržovat střevní bariéru, funkci imunity a snížit šanci na onemocnění URTI, nebo URT symptomy.

V současné době nejsou přesně známy mechanismy, nicméně existují předběžné důkazy, naznačující, že účinky na imunitní funkci lze připisovat, alespoň částečně, malým bio-aktivním komponentám, které přežijí trávení a jsou tedy biologicky dostupné (funkční) i po konzumaci – je však nutné další bádání.


závěr

Bilance dostupných důkazů podporuje domněnku, že je hovězí colostrum prospěšné – ve smyslu posílení imunity a odolnosti vůči infekci - pro určité skupiny sportovců, například těch, kteří podstupují namáhavý trénink (např. vytrvalostní sportovci).

Copyright © 2012 S. Karger AG, Basel.