Colostrum a očkování proti chřipce. Účinnost prevence u zdravých a pacientů s rizikem kardiovaskulárních chorob.

název (cs) Porovnání prevence chřipky colostrem a očkováním u zdravých a pacientů s vysokým rizikem kardiovaskulárních chorob. Epidemiologická studie, San Valentino.
název Prevention of influenza episodes with colostrum compared with vaccination in healthy and high-risk cardiovascular subjects: the epidemiologic study in San Valentino.
publikace Clin Appl Thromb Hemost. 2007 Apr;13(2):130-6. ISSN 1076-0296
autoři Cesarone MR; Belcaro G; Di Renzo A; Dugall M; Cacchio M; Ruffini I; Pellegrini L; Del Boccio G; Fano F; Ledda A; Bottari A; Ricci A; Vinciguerra G vydáno 2007-04-26
pracoviště
(Itálie)
San Valentino-Spoltore Vascular Screening Project, Department of Biomedical Sciences, G D'annunzio University, Chieti, Pescara, Italy.
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17456621
překlad Ing. Pavel Mizera datum 2012-10-11

cíl

Porovnání účinnosti 2 měsíce orálně podávaného Colostra a očkování při prevenci chřipky.


metoda

V první části studie byly zdravé osoby rozděleny do 3 skupin po 57 jedincích. První skupině bylo podáváno colostrum, druhé colostrum a očkování, třetí skupina byla bez profylaxe.

Druhé části studie s obdobným protokolem se zúčastnilo 65 pacientů s velmi vysokým rizikem kardiovaskulárních onemocnění (2 skupiny, u všech profylaxe).


výsledek

1. část studie: Sledování po 3 měsících ukázalo, že doba léčby chřipky byla u osob neužívajících colostrum 3x delší.
Počty chřipkových epizod (skupiny po 57):
1. skupina (colostrum): 13
2. skupina (colostrum + očkování): 14
3. skupina (bez profylaxe): 41

2. část studie: Počty komplikací a hospitalizací byly ve skupině, která byla pouze očkována, vyšší oproti skupině užívající colostrum.


závěr

U jedinců zdravých i kardiovaskulárně rizikových vykazuje colostrum nejméně 3x vyšší účinnost než preventivní očkování proti chřipce. Colostrum je velmi efektivní.