Účinky Colostra na stavbu těla a fyzickou výkonnost při zátěži

název (cs) Účinky podávání hovězího colostra na stavbu těla a fyzickou výkonnost u aktivních mužů a žen
název The effects of bovine colostrum supplementation on body composition and exercise performance in active men and women
publikace Nutrition. 2001 Mar;17(3):243-7 ISSN 0899-9007
0899-9007
autoři Antonio J; Sanders MS; Van Gammeren D. vydáno 2001-04-20
pracoviště
(Japonsko)
University of Delaware, Sports Science Laboratory, Newark, Delaware 19176, USA.
e-mail exphys@aol.com
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11312068
překlad Jan Mizera datum 2011-05-30

účel

Účelem této studie bylo zjistit efekt osmitýdenního podávání hovězího colostra na stavbu těla a fyzickou výkonnost (při cvičení) u aktivních mužů a žen.


metoda

Subjekty byly náhodně rozděleny na skupinu placebo (čistý protein) a skupinu colostrum (20g denně ve formě prášku). Každý subjekt provozoval aerobní cvičení a fyzicky náročné cvičení (či „cvičení s velkým odporem / heavy resistance training“) nejméně třikrát týdně. Stavba těla byla vyhodnocována duální rentgenovou absorbciometrickou analýzou. Byly zjištěny hodnoty: čas na běžeckém pásu do vyčerpání, maximální síla při jednom opakování (bench press) a celkový počet opakování (bench press) při zátěží blížící se maximu (50% váhy u žen, 100% váhy u mužů).


výsledek

Skupina, které byl podáván čistý protein, zaznamenala výrazný nárůst tělesné hmotnosti (průměr 2,11 kg), oproti skupině, které bylo podáváno colostrum a která zaznamenala výrazný nárůst čisté tělesné (svalové) hmoty (průměr 1,49 kg). V žádné z dalších měřených hodnot nebyly zaznamenány změny.


závěr

Podávání colostra v kombinaci se cvičením po dobu osmi týdnů může zvýšit nárůst čisté tělesné hmoty u aktivních mužů a žen.