Léčba neorganické poruchy růstu hovězím colostrem

název (cs) Léčba neorganické poruchy růstu hovězím colostrem: randomizovaná klinická studie.
název Bovine colostrum in the management of nonorganic failure to thrive: a randomized clinical trial.
zdroj Journal of pediatric gastroenterololy and nutrition 2010 May; 50(5):551-4. ISSN 1536-4801
0277-2116
autor Panahi, Y; Falahi, G; Falahpour, M; Moharamzad, Y; Khorasganiy MR; Beiraghdar, F; Naghizadeh, MM datum 2010-07-20
pracoviště Research Center of Chemical Injuries, Baqiyatallah Medical Sciences University, Tehran, Iran.
e-mail yunespanahi@yahoo.com
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20639714
překlad Jan Mizera datum 2012-07-06

abstrakt

Cílem studie bylo zhodnotit klinickou účinnost ústně podávaného colostra při léčbě neorganické (exogenní) poruchy růstu (nonorganic "failure to thrive", FTT).


metoda

V randomizované klinické studii jsme rozdělili 120 dětí (ve věku 1-10 let), obou pohlaví a s mírnou nebo střední exogenní FTT, do 2 skupin. Obě skupiny si odpovídaly věkovým složením, zastoupením obou pohlaví, tělesných výšek a hmotností.

Jedné skupině (kontrolní, control) byla poskytována standardní léčba FTT a druhé skupině (testovaná, case) bylo kromě standardní léčby podáváno jako doplněk hovězí colostrum v dávkách 40 mg*kg/den po dobu 3 měsíců. Po úvodní prohlídce následovaly další kontroly – po 1, 2 a 3 měsících léčby. Pro kvantitativní zhodnocení byly použity index Waterlow I (výška / věk) a Gomezův index (váha / věk).


výsledek

Průměrná hodnota Gomezova indexu byla na konci 3. měsíce léčby v testované skupině (81,72) podstatně vyšší, než v kontrolní skupině (77,12; P = 0,003). Waterlow I index tak výrazný rozdíl mezi kontrolní a testovanou skupinou neukázal (92,91 vs 91,71; P = 0,094). Podle Gomezova indexu se 12 pacientů (20%), kteří dostávali colostrum, na konci 3. měsíce uzdravilo, což je mnohem víc než v kontrolní skupině (2 případy; 3,3%); P = 0,006.


závěr

Podávání hovězího colostra po dobu 3 měsíců, jako doplněk k známým medicínským a psychologickým terapiím, je užitečnou metodou pro zvýšení váhy dětí s exogenní (neorganickou) poruchou růstu, bez vedlejších účinků.